Opp: Følg ryggen vest for Mørkedalsvatnet. Før den siste flanken er det en kort bratt stigning. Hold deg godt til høyre for gryta.

Ned: Følg hovedsakelig samme vei ned igjen. Her er det flere trygge veivalg dersom du holder deg unna den bratte gryteformasjonen.