• Trygg topptur: Hele ruta går i terreng under 30 grader
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å gjøre gode veivalg.
  • Fare: Skavler på toppryggen