Ned: Den sikreste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

  • Trygg topptur: Følger du anbefalt rute går hele turen i terreng under 30 grader bratt. 
  • Læringpunkt: Terrengvurdering, veivalg.
  • Fare: Tidvis overhengende toppskavl.