• Trygg topptur: Du kan gå hele turen i terreng under 30 grader. Terrengfeller og utløpssoner kan lett omgås. 
  • Læringspunkt: Her kan du se hvordan et godt veivalg gjør at du ferdes trygt, selv om det finnes terrengfeller i området. Ulike himmelretninger gjør at du kan se hvordan snøen legger seg. 
  • Fare: Noen terrengfeller og skrenter om du avviker fra ruta. Noen få definerte utløpssoner. Fristende å legge sporet ned i det brattere terrenget.