• Tryggtopptur: Denne turen er 30 grader på sitt bratteste.
  • Læringspunkt: Gode veivalg og ferdsel på bre. Spennende inngang til breen gjennom en vindgryte.
  • Fare: Tidvis overhengende toppskavl. Oppsprukket isbre med stedvis åpen blåis.