Ned: Det sikreste er å ta utgangspunkt i ruta opp, men gjerne utnytte terrengformasjonene til å finne fin snø og artig kjøring ned ryggen eller bollen. Vær oppmerksom på bratthenget (en bre som ikke er inntegnet på kartet) rett nord-nordøst for den østre toppen på Rasletinden. Her ble en skiløper begravd i skred vinteren 2016. Avslutningen er en lang, slak transportetappe ned Steindalen mot vegen.

  • Trygg topptur: Gir en fin introduksjon til vårskiløping. 
  • Læringspunkt: Velg en rute som gir mest mulig skikjøring, etterstreb slak motbakke hele veien opp.
  • Fare: Bratt terreng ned fra toppryggen, vær spesielt oppmerksom på den nordøstvendte siden fra østtoppen (2010 moh).