• Trygg topptur: Enkel og grei tur, hvor det er lett å finne den trygge veien.
  • Læringpunkt: Vindtransport av snø. Se hvordan snøen legger seg i søkk og bekkedaler.
  • Fare: Bratt terreng rundt toppen. Hold god avstand til skavel på nordvestsiden.