• Trygg topptur: Veldig fin skitur som kan gås i terreng som er 30 grader på sitt bratteste.
  • Læringspunkt: Veivalg for å omgå skredterreng.
  • Fare: Det bratte området rett vest for Veslloftet kan være skredutsatt. Overhengende skavl ut mot Høgskridubrean. Fjellets form gir krevende navigering i tåke.