FRIFLYT.NO

Turbeskrivelse Fanaråken

Fanaråken har den høgastliggjande turisthytta i Noreg. Her går òg vasskiljet mellom aust og vest. Heilt fram til august 1978 budde vêrobservatørar på Fanaråken året rundt.

Bøker
  FAKTA
  • Hovedområde: Jotunheimen
  • Underområde: Hurrungane
  • Toppunkt: 2068
  • Høydemeter: 700
  • Faremomenter: Skavlar mot nord og Fannaråkbreen. Turen går over bre med det dette inneber av vegval og fornuft.
  • Bratteste punkt: Under 30
  • Tid opp/ned: 3–5 timar

  Fjellet er eit ynda reisemål for vårskiturar både for fjellskiløparar og dei som ønskjer litt brattare køyring. Ofte er området her det siste som har snø frå vegen utover våren.

  Tilkomst/parkering: Ein når lettast fjellet frå Rv 55 Sognefjellsvegen. Køyr til Prestesteinsvatnet mellom Turtagrø og Sognefjellshytta. Parker ved Kørpen eller Storfonni.

  2.1 Opptur normalvegen

  Frå Sognefjellsvegen følg vestsida av Prestesteinsvatnet. Når du har passert demninga, trekkjer du opp i søkket aust for nordryggen til Steindalsnosi og inn på Fanaråkbreen. Sikt deg inn mot 1688-høgda aust for Fanaråknosi og rund denne til du kjem inn på søraustryggen og sommarstien frå Keisarpasset. Følg denne over Fanaråknosi og vidare langs austryggen til Fanaråken. Ver forsiktig med å halde for mykje høgd over breen. Det heng store skavlar på nordsida av Fanaråken. Passasjen opp på austryggen blir òg vesentleg brattare om ein går for høgt.

  • Lengd: 3–5 timar
  • Lengde nedkøyring: 700 høgdemeter
  • Brattaste punkt: Under 30 ved fornuftige vegval
  • Farar: Skavlar mot nord og Fannaråkbreen. Turen går over bre med det dette inneber av vegval og fornuft.

  2.1 Ned normalvegen e1, L

  Følg same veg som oppturen.

  • Når: Mai - juli, oktober til november (kan vere den fyrste skituren på hausten før Sognefjellet stengjer)
  • Farar: Skavlar i nordsida av Fanaråken.
  • Himmelretning: Aust og nordaust
  • Lengde nedkøyring: 700 høgdemeter
  • Brattaste punkt: Ved lure vegval kun små passasjar rundt 30 grader.
  • Tips: Ein fin fjellskitur, men gjev lite skikøyring.
  • Vanskegrad: Lett. Stor og jamn side med svak helling. Grei skog vanlegvis. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

  2.2 Opptur frå turtagrø via helgedalen

  Frå påske blir det ofte køyrt spor frå Turtagrø og inn Helgedalen. Følg denne løypa til Helgedalsbotnen. Herfrå kan ein enten følgje sommarstien via Ekrehytta eller opp på vestsida av Steindøla (sjå bilete). Begge stader har korte, bratte passasjar.

  • Lengd: 4–8 timar
  • Lengde nedkøyring: 1200 høgdemeter
  • Bratteste punkt: 60 høgdemeter med 38–40 grader (1360–1420 moh langs sommarstien) Små heng og passasjar på 32–34 grader (1400–2068 moh)
  • Farar: Dersom ein følgjer vestsida av Steindøla opp, ver merksam på bekken som opnar seg i bratta utover våren.
  • Utstyr: Det kan vere behov for skarejern eller stegjern sidan sørsida og vestsida kan vere hard om morgonen.

  2.2 Ned vestsida via Helgedalen E1, Gv

  Vestsida byr på fin køyring i eit morosamt terreng. Flott å kombinere med sørsida av Steindalsnosi som ein rundtur frå Gjuvvatnet og tilbake gjennom Helgedalen tidleg i mai. Trekk litt sørvestover frå toppen mot vestryggen og Marangsgjølet. Frå 2000 til 1900 moh kan det ofte vere steinete, før sida seg med nokre hammarar mellom 1500 og 1600 moh. Hald nord for desse og ned mot Steindalen eller hald sør mot sommarstien og ned forbi bratt parti på 1420–1360 moh.

  • Når: Mars–mai
  • Farar: Steindøla kan ha opne parti ut i mai.
  • Himmelretning: Vest
  • Lengde nedkøyring: 1188 høgdemeter
  • Bratteste punkt: Små heng og passasjar på 34 grader (2068–1400 moh) 60 høgdemeter med 38–40 grader (1420–1360 moh langs sommarstien)
  • Tips: Når det er lenge sidan førre snøfall  og sola er framme, kan kombinasjonen sørsida på Steindalsnosi og vestsida på Fannaråki gje god, soltint snø etter ei kald, klar natt.
  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

  2.3 Overgang Helgedalen–Fanaråkbreen

  Denne overgangen kan brukast i samband med oppgang og nedkøyring rundt Steindalsnosi og Fanaråken til og frå Turtagrø. Frå Turtagrø inn Helgedalen og opp langs Steindøla og gjennom Steindalen (sjå skildring Steindalsnosi sørside). Frå skaret i slakt terreng ned breen nord- og nordaustover mot Prestesteinsvatnet.

  • Lengd: 2–4 timar
  • Lengde nedkøyring: 960 høgdemeter
  • Brattaste punkt: Passasjar på 34–36 grader (1300–1400 moh langs Steindøla)
  • Farar: Dersom ein følgjer vestsida av Steindøla opp, ver merksam på bekken som opnar seg i bratta utover våren. Det kan vere behov for skarejern eller stegjern sidan sørsida og vestsida kan vere hard om morgonen.
  Oversiktskart over Hurrungane. Frå Toppturar i Sogn.
  Oversiktskart over Hurrungane. Frå Toppturar i Sogn.
  Hytta på Fanaråken i slutten av april. Foto: Andreas Haslestad. / Toppturar i Sogn.
  Hytta på Fanaråken i slutten av april. Foto: Andreas Haslestad. / Toppturar i Sogn.
  FRIFLYT.NO
  +
  Sørvestryggen av Steindalsnosi gir flott utsyn over Hurrungane. Foto: Trond Aalde. / Toppturar i Sogn.
  Turområde

  Steindalsnosi og Fanaråken

  Desse to toppane gjev flott utsyn i mange retningar. Dei byr på fin skikøyring og
  Les mer
  Allerede abonnent? Logg inn her

  Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

  Fri Flyt skriver om heis- og toppturbaserte skiopplevelser som vil inspirere deg til egne turer. Vi gjør grundige tester som gjør at du velger riktigere utstyr. Vi møter skikjørere som lever for livet på snøen – slik som deg.

  Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
  Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
  Salg og marked: Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
  Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå