Opp: Følg kvistet løype vestover fra Leirvassbu i retning Skogadalsbøen. Rett etter Gravdalsfonni kan du begynne å skrå oppover i det slake terrenget opp mot Glupen og Surtningsbreen. Det er mulig å følge T-merket vardet rute hele veien opp til Glupen, men i vintersesongen er den normalt bare delvis synlig. Opp til bandet mellom Surtningstinden og Stetinden er det ikke særlig bratt, men herfra skyter Surtningstinden ganske bratt opp. Man bør derfor holde noe avstand til østveggen. Gå helt frem til ryggen på nordsida av fjellet og følg denne til topps. 

Ned: Nedkjøringen følger primært samme rute som bestigningen.