Normalt varer sesongen til godt uti mai –og enda lengre dersom du er villig til å ta skiene på ryggen de første høydemeterne. 

Opp: Følg sørsiden av Søre Illåbrean og gå på breen på høyre side oppover. Rund Vestre Tverrbotntinden og sikt deg inn på bandet mellom denne og Store Tverrbotntinden. Herfra er det litt brattere og du må navigere deg oppover mellom en del synlige steiner. Følg ryggen videre til topps, der det er en trang passasje like før toppunktet. Vær oppmerksom på overhengende toppskavler på fjellets nordside.

Ned: Den sikreste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.