Sjølv om det stort sett er opp og ned frå vestsida som er brukt, finst mange spanande variantar og kombinasjonar som gjer det mogleg å velje snøkvalitet etter vêr og temperatur.

Tilkomst/parkering: Parker på brøytt plass ved Gjuvvatnet eller Galgebergstjørnane. Ikkje parker langs vegen til hinder for andre bilar. 

Frå Gjuvvatnet følgjer du dalsøkket rett austover forbi eit lite vatn. Frå dalsøkket på kring 1500 moh, trekkjer du nordaustover og når ein svak, vestvendt ryggformasjon som du følgjer til toppen.