Opp: Følg kvistet skiløype mot Spiterstulen til du kommer til Kyrkjetjønne. Her er det mulig å skrå av mot Visbrean og sikte seg inn på moreneryggen vest for breen. Selve moreneryggen er bratt, løs og normalt avblåst, så det er et bedre alternativ å gå fjellryggen vest for moreneryggen opp til ca 1650 meter høyde. Her er det en vindgryte som danner en naturlig inngang til breen. Det er også et alternativ å fortsette langs den kvistede løypa et stykke lengre nedover Visdalen og gå inn på brefallet nedenfra. Oppe på selve breen runder du Semmelholstinden og gjør bestigningen fra sør. Det siste stykket før toppen kan være noe avblåst, og snøforholdene her varierer fra år til år. 

Ned: Den sikreste ruta ned følger samme vei som oppstigningen.