Dette er den høyeste av de tre høgvagltindene som ligger mellom Leirvassbu og Olavsbu. Den bratte forsiden av fjellet er i øyenfallende, men den trygge ruta går i slakere terreng på baksiden. 

Opp: Kryss breen til bandet øst for toppen og over på sørøstre del av Høgvaglbreen. Følg denne i slak bue, slik at inngangen til toppen blir fra sørøst. 

Ned: Mot øst er det ca 30 grader bratt ned og fin kjøring fram til du møter sporet fra oppstigningen. Deretter et det flott skikjøring over breen, der det er mulig å velge mellom nedkjøring til Gravdalstjørnene eller Øvre Høgvagltjønnen.