Heimdalshøe er en del av fjellpartiet som ligger på grensa mellom Valdres og Vågå i Sjodalen. Det flater ut mot Valdresflye i vest og Sikkilsdalsmunningen i øst. Som resten av Jotunheimen, er fjellet utsatt for vind og vindtransportert snø. De slake sidene på nordsiden samler likevel bare opp moderate mengder snø gjennom vinteren. Det ligger sjelden mye snø her, og rutevalget gir seg ofte selv på tur oppover. Lite formasjoner og knauser gir god oversikt og ryddig terreng. 

Opp: Turen begynner i skogen innenfor Maurvangen. Du kan følge oppkjørt og stikket trase opp gjennom skogen, men det er ofte like fint å finne eget spor opp gjennom fjellbjørkeskogen. Underveis kan du også lære litt om rutevalg og utløpssoner i skredterreng.

Ned: Nedkjøring samme veg som opp, evt ned mellom Heimdalshø og 1732 moh. Her  er det ofte har betre føre. Ettersom terrenget er slakt hele vegen, er ikke turen like spennende etter store snøfall.