Opp: Fra Sognefjellsvegen følger du vestsida av Prestesteinsvatnet. Når du har passert demninga, trekker du opp i søkket øst for nordryggen til Steindalsnosi og inn på Fanaråkbreen. Sikt deg inn mot høyden 1688 øst for Fannaroknosi og rund denne til du kommer inn på sørøstryggen og sommerstien fra Keisarpasset. Følg denne over Fannaråknosi og videre langs østryggen til Fannaråki. Vær forsiktig med å holde for mye høyde over breen. Det henger store skavler på nordsida av Fannaråki. Passasjen opp på østryggen blir også vesentlig brattere om du går for høyt.