Ned: Store åpne flater fra toppen. Glissen skog eller åpne glenner nedover i skogen. Racing på smale seterveier ned til bilen.

  • Trygg topptur: Fordi du nærmer deg skredterreng gradvis, danner deg inntrykk av skredforholdene mens du nærmer deg skredterreng. Skredterreng akkurat i skoggrensa. Flere mindre testheng. Små stabilitetstester. Det er mulig å unngå skredterreng fullstendig.
  • Læringspunkt: Hvordan vinden styres av terrenget, at du kan få vindtransport snø også på tvers av vindretninger i små forsenkninger. Kjenne igjen steder som samler snø. Beveger deg rett ved steder hvor det kan gå skred.
  • Fare: Om du vil velge brattere alternativer må du se om forholdene tillater det. Fristelser i overgangen til skoggrensa. Det er en grunn til at den skogen er glissen. Mange ulykker i overgangen skog/snaufjell. Fjernutløse ting over skoggrensa. Konsekvensene store.