Stigningen begynner etter 500 meter. Skogen er glissen og lar seg kjøre. Det meste av turen ligger i le for fremherskende vindretning vest sydvest. Ofte du finner ikke vindpåvirket snø. Skikjøring hele veien. Lekent terreng, avhengig av hvor du legger sporet.

Opp: Gjennom glissen bjørkeskog og inn i en vid bekkedal. Over skogen bratner det til og du beveger deg i skredterreng, til du kommer til 1300 meter. Etter et kortere flatt parti bratner det til rundt 300 høydemeter til du er på toppen av 1609.

Ned: Enten følger du samme vei ned, alternativt finnes det forsenkninger som samler snø som du ser på vei opp. Dette er skredterreng. Rundturen via Råskaret gjør at du beveger deg fra en himmelretning til en annen.