Ned: Følg samme rute nedover. Vær oppmerksom på mikroterreng og små terrengfeller i skoggrensen mot nord.

  • Trygg topptur: Hele ruta går i terreng under 30 grader.
  • Læringspunkt: Vinden vil ofte pakke snøen over tregrensen, i det den oftest kommer fra vest eller øst. Her kan det bli kartonføre som setter skiferdighetene på prøve.
  • Fare: Toppskavel som bygges opp, fordi snøen kommer fra nordvest. Det kan være fristende å kjøre ned mot skogen øst for Kovnasen. Her samler det seg mye snø, og skred kan treffe de slakeste terrengvalgene ned.