Opp: Du starter med å følge en skuterløype mot nordøst, før du knekker av mot vest og sørvest før skogrensen. Deretter følger du et søkk nesten helt til toppen. Her er det nesten alltid fin løssnø, særlig i perioder der kraftig ødeleggende sørlig vind fra vidda har pakket mesteparten av godsnøen i Alta og omegn. 

Ned: Nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.