Innmarsjen til foten av fjellene er ca 3,5 km, men går i storslått natur og blant flotte fjell. Langt der fremme venter gullet og gjør turen inn verdt strevet.

Adkomst/parkering: Kjør RV 80 fra Bodø i retning Fauske. Etter 30,4 km ta av mot Bringsli/Jordbru ved Nordvika, videre 4,4 km ta av mot Jordbru og fortsett veien 5,0 km til avkjøring mot Vestvatnli. Fortsett så 3,3 km til stor parkering ved Hola, UTM 13702-77127.

Fra parkeringen gå veien tilbake ca 250 meter til skiltet «Midtiskardet/Nordskardet» (UTM 13675-76933). Herfra følger du ferdig bygget klopp/gangsti over myra (selvsagt nedsnødd på vinteren) og opp en smal glenne i den tette granskogen. Glenna leder deg til en flate på 160 moh. Her trekker du vest (heiskars venstre) og krysser bekken som kommer ned fra vatnet 273. Følg naturlig rygg opp til ca 250 moh. Finn et godt kryssningspunkt heiskars venstre og kom deg på vest siden av Midtiskardselva. Følg vestsiden av elva og gå over det lille og store Midtiskardvatnan til 420 moh i Midtiskardet, UTM 11163-79285.