Opp felles for begge tindene 

Fra parkeringen gå veien tilbake ca 250 meter til skiltet «Midtiskardet/Nordskardet» (UTM 13675-76933). Herfra følger du ferdig bygget klopp/gangsti over myra (selvsagt nedsnødd på vinteren) og opp en smal glenne i den tette granskogen. Glenna leder deg til en flate på 160 moh. Her trekker du vest (heiskars venstre) og krysser bekken som kommer ned fra vatnet 273. Følg naturlig rygg opp til ca 250 moh. Finn et godt kryssningspunkt heiskars venstre og kom deg på vest siden av Midtiskardselva. Følg vestsiden av elva og gå over det lille og store Midtiskardvatnan til 420 moh i Midtiskardet, UTM 11163-79285.

NB!: På dager med skredfaregrad 3 eller mer i fjellet, vil innmarsjen til Midtiskardet være truet av mulig fjernutløste skred. Det er ikke mulig å holde trygg avstand til de bratte nordøst- og sørvestvendte fjellsidene. Videre vil terrenget rundt Midtiskardelva, i starten av turen, ha mange enkeltheng og vinkelforandringer som skaper et komplekst terreng på dager med markert skredfare.

Opp Vassviktinden 

Fra Midtiskardet følger du søkket som leder deg 25 grader bratt opp i skaret mellom Vassviktinden og Midtiskardtinden. Fra skaret følger du østryggen til topps. Mellom 920-1051 moh er det 30 grader. Like før toppen får du en liten hammer som lett forseres med skia i hånda.

 • Tid: 5-6 timer
 • Stigning: 950 (innmarsj 3,5 km) 
 • Bratteste punkt: 30 grader 920-1051 moh 
 • Himmelretning: SØ-Ø
 • Fare: Hengeskavler langs østryggen
 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis hardt i fjellet

Ned 10.1 østryggen

Følg samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat
 • Fare: Skal du kjøre ned fra toppen med ski på beina må du ikke falle ut skikjørers venstre. Konsekvensene er langt mindre om du er uheldig ut skikjørers høyre
 • Himmelretning: Ø-SØ
 • Bratteste punkt: 30 grader 1051-920 moh 
 • Fall: 950
 • Tips: God gli på skiene gjør utmarsjen til en lek

Ned 10.2 sydøstflanken

En flott linje ned sørøstsiden fra Vassviktinden. Fra toppen, kjører du 100 meter retning sør før du slipper deg ned i sørøstflanken. De øverste 60 høydemeterne er 45 grader ned til 980 moh. Så jevnt 29 grader ned til 580 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vær oppmerksom på mulig innblåst snø i øverste del av SØ flanken. Skredfare.
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 45 grader 1040-980 moh 
 • Fall: 950
 • Tips: God gli på skiene gjør utmarsjen til en lek

Opp Midtiskardtinden

Fra Midtiskardet tar du sikte på skaret like vest for (heiskars venstre) p878 gjerne med litt dreining mot heiskars høyre fra 650 moh. Mellom 600-680 moh er det 45 grader og mellom 680-780 moh er det 35 grader. Herfra traverserer du nordvest mot sadelen mellom p930 og Midtiskardtinden i 30 grader terreng. Fra sadelen på 850 moh dreier du vest og følger 29-32 grader terreng opp til sydryggen på 1060 moh. Fra 1080 moh (UTM 10508-80514) må du gjerne på med stegjern og isøks og relativt ukomplisert, men luftig, runde et hjørne på sørvestsiden opp til topps. 

 • Tid: 5-7 timer
 • Stigning: 1035 (innmarsj 3,5 km)
 • Bratteste punkt: 45 grader 600-680 moh og 35 grader 680-780 moh
 • Himmelretning: SV-SØ
 • Fare: Nøkkelpassasjen fra Midtiskardet mellom 600-800 moh er helt avhengig av stabile snøforhold. På våren får denne siden mye sol og du må velge rett tidspunkt for passering opp og ned.
 • Utstyr: Stegjern og isøks, skarejern kan ellers være et nyttig hjelpemiddel

Ned 11.1 sydøstflanken via nordvestpassasjen til midtiskardet 

Følg samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende
 • Fare: Skikjøring fra toppunktet krever gode forhold og skiferdigheter. Det er ikke rom for feil. 
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 45 grader 1040-980 moh 
 • Fall: 1035
 • Tips: Er du usikker på egne skiferdigheter så starter du skituren på 1080 moh. Herfra er det ukomplisert terreng ned til sadelen på 850 moh