500 høydemeter med jevn bratthet 25-27 grader i en søkkformasjon der snøen kan ligge urørt for vind og sydvest været.

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien sørover 46 km og ta av mot Sandhornøya. Kryss brua og ta til høyre. 4,7 km etter avkjøringen til Sandhornøya finner du en parkering på venstre side av veien ved Ørnheia (UTM 65471-40747), utløpet av Sandnesdalen. 

Fra parkeringen, gå 500 meter inn veien langs Sandneselva til du treffer et åpent snauhogstfelt. Følg dette opp ca 100 høydemeter og kryss inn i Hellemoeleva. Følg Hellemoelva et stykke og kryss deg vestover i overkant av det høyeste granfeltet. Du er nå i åpent terreng ca 25 grader bratt og kan gå lange kryss. Alternativt følger du Hellemoelva hele veien. Søkkformasjonen leder deg direkte mot toppen (UTM 63720-41979).