Hadde den gitt mer enn 330 høydemeter ville den seilet opp som en bare-må-klassiker også utenfor Bodøområdet.

Adkomst/parkering: Som for Spannstinden.

Følg opp som for opp Spannstinden til Skromliaskaret og videre til den flotte Kåta UTM 47117-24169 (nøkkel henger på veggen). Fra Kåta krysser du Nedre Skromlivatnet til det nordøstre hjørnet (1 km) og tar deg naturlig opp til det Øvre Skromlivatnet heiskars høyre for Litletuva. Kryss Øvre Skromlivatnet til østenden (0,8 km) og sikt deg inn på brattbakken, heiskars høyre, for de markerte klippefremspringene som ligger i loddlinjen fra skaret syd for Tverrfjellet. På 640 moh trekker du heiskars venstre inn mot skaret og tar deg opp sydflanken til toppen.