• Trygg topptur: Under 30 grader hele veien.
  • Læringspunkt: Gjenkjenne skredterreng. Se forskjell på snøen i skogsterreng og på snaufjellet. 
  • Fare: Hold god avtand til Grytåga, som er en klassisk terrengfelle.