Samme som for Småtindan 3.1. På toppen av skaret fortsett ca 300 meter inn Breidvikskardet før du begynner oppstigningen. Mellom 6-700 moh er terrenget 33 grader bratt. Over dette slakkere til det igjen blir 32 grader mellom 780-880 moh og derfra går du i terreng under 30 grader til topps. Toppflanken fra skaret mellom p1071 og Breidviktinden er 27 grader bratt.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1154
 • Bratteste punkt: 35 grader 280-350 moh og 32 grader 780-880 moh
 • Himmelretning: N og V-S
 • Fare: Hjelm bør benyttes gjennom Breidvikskardet.
 • Utstyr: Stegjern (Breidvikskardet). Skarejern bør vurderes på vårføre.

Ned 4.1 vestbollen til Breidvikskardet 

Følger samme vei ned som opp, alternativt kan sporet legges mer skikjørers høyre fra 950 moh. Du får da en jevn 32 grader bratt skikjøring ned til 780 moh og sporet du fulgte opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende
 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre
 • Himmelretning: S-V og N
 • Bratteste punkt: 32 grader 950-780 moh
 • Fall: 1154