Her kan du bevege deg på jevnt bratte flanker like rundt 30 grader. Det er særlig tre markerte skitraseer i den nord-nordvesteksponeringen som lokker. Flankene kan til tider være avblåst med hardt eller vindskavlet føre. Treffer du riktig kan du få tidenes nedkjøring. Normalveien opp på Tellingen er en av de flotteste skiturene i Beiarn.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 11,5 km tar du av til Tollådalen og følger skiltingen mot Tollådalen. Fortsett 2,9 km og ta av til høyre, kjør 900 meter videre til Storhåg gård, UTM 89957-19146 (opp alternativ 1) eller kjør videre 0,6 km og ta av til høyre, kjør 600 meter videre til Sætermoen gård, UTM 90939-19108 (opp alternativ 2). Totalt hhv 16 km og 16,3 km fra Storjord.

Gården Storhåg ligger på 220 moh. Be om lov til å parkere. Herfra er det naturlig å velge en av to ruter til topps.