Opp: Fra perkeringen ved Forsli på ca 380 moh går du nordvestover og følger venstre side av Bullotåga til det lille vannet på 800 moh. Kryss så over og følg høyre side i naturlig terreng vest for Lisltuva. Følg Bullotåga til det lille vannet på 800 moh. På 810 moh begynner terrenget å bratne til fra 22 grader og til opp mot 27 grader mellom 890-930 moh.

Ned: Nedkjøringen følger samme rute som opp. Det er mange mulige veivalg nede i skogen.