Merk at de siste 150 høydemeterne til toppen er bratte. Turen egner seg nok ikke hvis det er knedyp snø, til det blir mye av terrenget for slakt (18-22 grader).

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 11,5 km tar du av til Tollådalen og følger skiltingen til nevnte. Etter 4,6 km treffer du på et Y-dele i veien, følg høyre her og fortsett 6,2 km til parkering på høyre side av veien ved Beverholmen, UTM 96000-18400. Totalt 23 km fra Storjord.

Fra parkeringen på 390 moh følger du slakt terreng gjennom glissen bjørkeli med sikte på skaret mellom Stortuva og Stolpen. På 800 moh begynner det gradvis å brattne til og du møter en 40 grader bratt flanke. Over denne legger terrenget seg til 34 grader opp til 900 moh. Herfra er det slakere terreng til topps.