Først bratt, åpent terreng og så tett, men kjørbar skog før du avslutter med bred, åpen skogsvei resten av veien ned. Fra toppen har du spektakulær utsikt til Stormyrtinden og Kamtinden. Steinåtind østre p1076 har store henteområder av snø på vindretninger NØ-SØ og de øverste 450 høydemeterne er over 30 grader bratt.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 28,6 km ta av til høyre og parkér ved idrettshuset (stort hvitt/rødt bygg), UTM 82608-07665. Totalt 29,3 km fra Storjord.

Fra parkeringen kryss brua som går over Beiarelva. Etter ca 50 meter tar du av til høyre inn den ubrøytede veien og følger denne inn til det orange pumpehuset, ca 300 meter. Fortsett forbi pumpehuset nye 300 meter til på lysløypa. Ved enden av lysløype sløyfa, UTM 82517-07017 følg skogsveien i retning nordøst. Følg denne hele veien til lite pumpehus på 300 moh, UTM 82972-07137. Her tar du av skogsveien og følger en markert ryggformasjon slakt oppover ca 200 meter i retning sør til denne slutter og relativt åpen bjerkeskog på høyre side av bekken tar deg opp til 470 moh. Kryss til venstre side av bekken og følger naturlig terreng til den skogkledde brinken på 600 moh og starten på bollen.