Turen opp til p1200 gir god skikjøring samme vei du gikk opp, men det er det nordvestvendte flåget som lokker til bratt kjøring. Selve Staupåflåget er bratt i hele den drøyt 1000 meter brede fjellsiden og egner seg kun til skikjøring når forholdene er stabile. Siden er eksponert for innblåsning av snø og det er store henteområder i øst.

Adkomst/parkering: Samme som for Øvre Staupåtinden.

Følg beskrivelse av turen opp til Tverrelvvatnet 960 moh som angitt for Øvre Staupåtinden (20.1). Fra elveutløpet til Tverrelvvatnet går du i en nordlig kurs i slakt terreng ca 1,3 km og 250 høydemeter til du står på p1200.