Utsikten er, som for alle tindene i Reipå-området, fantastisk.

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 82,6 km og avkjøring venstre ved busstopp like etter Mevik og like før rød/hvitt hus. Ta inn på vei med 30 km/t skilt og følg denne veien 2,5 km til parkering (UTM 46517-24722) like før lite kraftverk.

Fra parkeringen, kryss brua ved kraftverket og følg opp åpen li til du treffer på et skilt med symbolet «Ingen adgang» ved et tunnelinnslag. Trekk høyre (SV) og fortsett i samme høyde ca 200-250 meter til det virker naturlig å begynne å ta seg opp lia mot p371 ca 250 meter SV for (heiskars høyre) Skromliaskaret. De siste 100 høydemeterne er litt bratte og kronglete på turen opp, men fullt kjørbar på ski. Vel oppe på kanten går du svakt ned mot Skromliaskaret og tar deg så opp den naturlige SV ryggen til ca 560 moh. Ryggen er litt småkronglete med noe kratt og små hamre, men ved å trekke noe heiskars høyre blir terrenget mer åpent. På 560 moh dreier du nord og inn i den 25 grader bratte bollen som leder NØ opp til topplatået på Spannstinden.