Opp: Fra parkeringen 60 moh følger du flatt terreng nordøstover ca 200 meter før du dreier nord og følger sørsiden av Grytåga. På 240 moh kommer du til en overbygd sittebenk. Herfra følger du den markerte ryggen sør for Grytåga oppover. Ved 490 moh flater det markant ut, og mange velger å snu her. Men du kan få mer fin skikjøring ved å fortsette på østsiden av selve toppen av Søndre Nattmålstuva 634 moh. Hvis du vil fortsette til Kvalhornet fortsetter du i slakt terreng på nordvestlig kurs. På vei til toppen er det et heng som er 30 grader bratt ved 880-940 meter, men dette kan omgås ved å legge sporet vestover inn på toppryggen. 

Ned: Nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen. Ikke kom for langt til skikjørers venstre mellom 420 og 280 moh. Bekkedalen Grytåga er en terrengfelle som du skal holde god avstand til.