De østvendte fjellsidene er snørike og har et stort potensiale for variert skikjøring. Fjellsiden er et utsatt leheng for vestlige vinder og det bygges opp markerte skavler langs hele kanten. Snefjellet fremstår som det tryggeste området og gir deg nydelig skikjøring gjennom åpen skog til veien.

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien over Saltstraumbrua og over Sunnanbrua. Fortsett 2 km og ta av til Misvær. Etter avkjøringen til Misvær følger du veien 26,8 km mot Misvær. Parkering på høyre side av vei ved oransje hytte (UTM 95014-50120). 

Fra parkeringen følg veien 200 meter i retning Misvær forbi to grå løer. Her starter en skogsvei som tar deg NØ til du treffer på Stappelva på 200 moh like nedenfor et plantefelt med juletrær. Fortsett sørover til du kommer inn på en stor flate (myr) på 370 moh. Herfra følger du naturlig terreng gjennom åpen bjørkeskog mot p584. Idet du kommer gjennom skogen ser du den naturlige ryggen og følger den opp mot Storvarden p821 på Snefjellet.