Velger du å kjøre ned den sydvendte ryggflanken som leder ned mot Storelvvatnet (4.1) har du 570 fantastiske høydemeter med skikjøring som begynner slakt og vennlig, men ender bratt og spennende ned mot Storelvvatnet.

Fra fjæra går du i retning Breidviktinden opp den slake, skogkledde lia vest for (heiskars høyre) det markerte klippepartiet midt i dalen på ca 100 moh. På 160 moh følg Breidvikdalen 1,5 km sør til Breidvikskardet. Øst eller vest for Storelva er det samme. Breidvikskardet er en trang nøkkelpassasje som fra 250-380 moh er 35 grader bratt. Vær oppmerksom på de bratte nordvest- og sørøstvendte sidene. Det kan være en fordel å sette skiene på sekken opp skaret, da det er trangt å baute opp renna. Vurdér bruk av stegjern og hjelm. På toppen av skaret fortsett flatt gjennom Breidvikskardet ca 1,3 km og så rundt hjørnet der Småtindans sørøstre side ikke lenger sperrer for adkomst. Rund hjørnet, vend blikket mot nord (høyre), og se opp i den sydvendte søkkformasjonen. Baut opp denne til slakere terreng. De siste 200 høydemeterne er slake opp den nydelig sydflanken.

Samme som for Ånsvikfjellet og Aurnestindan syd til Middagsskardet. Fra Middagsskardet går du en stigende travers sørøst (heiskars venstre) opp til 800 moh i 32 grader sørvestvendt flanke. Fortsett i denne høyden forbi p951 ca 300 meter til et flatere område. Herfra opp vest flanken de siste 120 høydemeterne i 30 grader terreng til toppen.