Sent på sesongen vil flanken naturlig nok få mye sol og snødekket preges fort. Foruten sydflanken har Skjerdingstinden attraktive skinedfarter både fra den lille nabotoppen p728 og den åpenbare sørøstflanken rett nedenfor den bratte østveggen.

Fra Lappøyra går du i retning vest ca 600 meter og dreier nordvest (heiskars høyre) opp gjennom skogen til ca 500 moh. Herfra går du i en vestlig bue med sikte på skaret, 680 moh, like sør for Skjerdingstinden i 30 grader terreng. Fra skaret kan du enkelt gå opp på den lille høyden p728 eller om forholdene er gode ta deg opp sydflanken til Skjerdingstinden. Fra skaret fortsetter du da ca 200 meter retning vest i samme høyde og dreier heiskars høyre for å ta deg opp den  bratte sydflanken. Vær forsiktig med evt toppskavl mot øst og vest.

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til mai.