Utsikten herfra er formidabel, men det virkelige gullet ligger i den bratte sydsiden eller den magiske østsiden. Føret bestemmer hvor du legger turen, men begge flankene har terreng brattere enn 30 grader. En vinner er rundturen der du starter opp sydsiden og kjører ned østsiden (krever to biler). En klassiker som anbefales! 

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 85,5 km til parkering på høyre side ved Skytterhaugan (opp alt 2 eller parkering av bil 2 hvis rundturen velges) eller følg Kystriksveien 92,5 km til Stormo gård på venstre side ved stor svart silo UTM 39839-23497, hør med gårdseier (opp alt 1).

Følg traktorvei like SØ for tunet, gjennom markert granfelt til et pumpehus (100 moh) ved foten av den bratte skrenten. Ta deg opp 50 meter i ura til venstre for skrenten og høyre på lemmen med to veltede trestammer. Her treffer du på et grønt tau som får deg opp en kort svaplate. På toppen av denne (140 moh), følg ryggen 30 meter og gå inn i bekkefaret (heiskars høyre), og følg dette til du kommer inn i Mølndalen. Opp det åpne skogfeltet til en flate og så rett nordlig, heiskars venstre for markert søkkformasjon (1.1 alt).