Det er gjerne sydsiden som lokker skikjørerse. Selve toppen er så markert at det kun er plass til varden, deg selv og et par venner. Utsikten er utrolig! Fra toppeggen er det mulig å slippe seg ned i den tilsynelatende umulige nordøstsiden, eventuelt kan du velge å gå opp fra denne siden (Ravika). 

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien (RV 17) sørover 46 km og ta av mot Sandhornøya. Ta til høyre etter brua. Etter 20,9 km ta av til Horsdal og følg veien til ende, ca 7 km. Parkér ved gårdene eller følg gårdsveien langs fjæra til en grønn garasje/bu (opp alternativ 1). Skal du gå opp nordøstsiden eller gjøre en rundtur med bruk av to biler, kjører du til Ravika, 16,2 km etter brua og tar til venstre ved det første huset. Følg veien 200 meter og parkér ved grønn garasje, UTM 58900 42150 (opp alt 2).

Fra parkeringen gå langs den merkede turstien som følger fjæra i retning sør-øst. Etter ca 1 km dreier stien nordøst og går bratt opp via diverse trapper og rekkverkstau mot Stjerndalen (ski på sekken). På 190 moh slakker terrenget ut og det er på tide å spenne på seg skiene. På sent vårføre må du kanskje gå ytterligere 100 høydemeter. Fra toppen av trappene følg i retning N (øst for Stjernelva hele veien) til 450 moh. Herfra dreier du V (nord for ”Nakken”, p592) i slakt terreng og etter hvert N til topps. Terrenget i seg selv holder seg under 30 grader hele veien selv om det like mot toppen kan dra seg til. Mot Sandhornet følger traseen i utløpssoner for skred og at du beveger deg i en terrengfelle-formasjon, så gjør gode vegvalg på dager med markert skredfare.