Søkkformasjonen like øst for toppen og bollen lengre øst gir begge 30 grader bratt skikjøring i en nordøstlig eksposisjon. P1111 har i alle år vært uten navn, men har fått en eller annen uformell dåp i nyere tid uvisst av hvem. På kartene er den fortsatt uten navn og blant skikjørerse i Bodø går den enkelt under navnet «Elleve-elleve».

Adkomst/parkering: Som for Børtinden.

Som for Børtind. Fra skaret mellom Børtind og P1111, følg nord-vest ryggen til topps.