Søkkeformasjonen like øst for toppen gir 30 grader bratt skikjøring i nordøstlig eksposisjon. Her finner du snø helt til juni. På våren er det vanlig å gå på barmark opp den fine lettgåtte svabergryggen forbi Trollhola og ta på ski ved Nedre Tindvatnet 437 moh.

Opp: Fra parkeringen ved Børvatnet krysser du brua og følger Turistforeningens merking mot Lurfjellhytta ca 150 meter og drei i retning Trollhola. Følg fjellryggen sør for Trollhola og hold en rett sørvestlig kurs til du står på ca 500 moh. Herfra sklir du ned på Nedre Tindvatnet 437 moh. og følger den markerte søkkformasjonen som buer i en vestlig retning til skaret mellom P1111 og Børtind. Herfra følger du nordvestryggen til toppen av P111 eller Ryptinden. 

Ned: Den tryggeste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen. Det er flere andre aktuelle nedfarter fra toppen, men disse krever at du ferdes i brattere og mer eksponert terreng.