Ønsker du en ekstra spiss på toppturen kan du velge en rundtur der du går opp fra Fjell (1.1) og kjører ned østsiden til øvre Åselivatn (1.6) eller til Åselidalen (1.7) og tråkke deg tilbake til skaret igjen. Fra toppen finner du videre den krevende snørenna Raketten (1.5). Velger du rundturvarianten kan det være lurt med en bil parkért ved utgangen av Åselidalen. Mange velger turen bare opp til Skyttarbratten (620 moh) som dagens topptur. Dette gir deg nesten alltid bra skikjøring i Mølnelvbollen fra 620-300 moh. Her ligger snøen ofte upåvirket av vind og skogkjøring fra 300-150 moh gir ofte løssnø. 

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 22,8 km til Fjell og parkér på stor parkeringslomme høyre side av vei (UTM 80525-51391). Planlegger du en rundtur opp 1.1 og ned øst siden via 1.6 eller 1.5, parkerer du bil 2 etter 20,5 km ve side av veien ved utgangen av Åselidalen, UTM 82609-51548 (startsted for T-merket sti).

Fra parkeringen, gå opp den diffuse skogsveien som kommer ned vis a vis parkeringslommens vestligste hjørne. Gå opp ca 40 høydemeter til tettere skog. Gå enten gjennom skogen 20-30 meter retning sørvest (heiskars høyre) til åpent terreng som du følger til 240 moh eller trekk øst (heiskars venstre) 20-30 meter inn i selve Mølnelva. På gode vintre kan det være smart å følge Mølnelva hele veien til 240 moh. På 240 moh møter du en svært bratt skrent/foss (45 grader). Her trekker du rett øst ca 150 meter og krysser opp skogkledd li til ca 350 moh (tidvis 30 grader, men brattere jo nærmere Mølnelva). Fortsett vest (heiskars høyre) inn i Mølnelv-bollen og sikt på ryggen mellom p644 og Skyttarbratten. Følger du Mølnelv-bollen, beveger du deg hele veien i terreng slakere enn 30 grader. Fra Skyttarbratten følger du østover i en travers mot Per Kalsatinden.