Fra Pausesteinen går du vest inn på Skjelåtindbreen og følger denne slakt mot skaret mellom p1572 (heiskars venstre for breen) og p1562 (heiskars høyre for breen). Fra 1240 moh til skaret på 1350 moh er hellingen 28 grader. Fra skaret følger du sør-sørvestryggen naturlig til topps eller du går ca 250 meter videre vest-nordvest i skaret forbi de bratte klippene på høyre hånd til du treffer på en naturlig rampe som leder rundt i en nordøstlig bue (heiskars høyre) tilbake på eggen og opp til topps.

Følger samme vei ned som opp. 

Fra toppen kjører du samme vei ned som opp ned til den lille forsenkningen på ryggen omtrent på 1500 moh. Slipp deg skikjørers venstre ned sydsiden.