P817 ligger rett SØ for det høyeste punktet, p840 moh. Skikjøringen gir deg kombinasjonen fjell og skog, der skog skikjøringen går i relativt åpent og lekent terreng med ca 22 grader snitthelling. Nordøstflanken ned fra p817 byr på herlig 25 graders helling fra toppen til 650 moh. En flott skitur når snøforholdene ellers i Beiarn er ustabile eller når været rundt de høyeste toppene ligger nedpå.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Følg veien 1,3 km og ta av opp til høyre. Etter 300 meter kommer du til et gårdstun, UTM 89372-29440. Parkér etter avtale. Totalt 2,3 km fra Storjord.

Fra det vestre hjørnet av den øverste låven, krysser du innmarka i retning sør 100 meter. Du kommer da til en ny åpen innmark der du tar sikte på å følge det store granfeltet i vestre kant (heiskars høyre). På toppen av granfeltet treffer du på en åpen glenne som går videre opp i relativt åpen skog. Ta sikte på UTM 88222-28227 som guider deg sør for (heiskars venstre) en rygg. Over dette flater terrenget ut før det reiser seg ca 25 grader bratt på 650 moh. Vær oppmerksom på skavlhenget like under toppen på p817.