Gå inn Vassvikdalen til det flate området på 280 moh, UTM 09871-82679. Herfra ta retning sørvest naturlig opp i bollen mellom Svarthamran og Osanakken. Mellom 400-600 moh er det 30 grader. Her kommer du opp i en liten gryte og dreier heiskars høyre med sikte på den naturlige utgangen til skaret på 750 moh. Fra 680 moh til skaret er det 35 grader. Fra skaret følger du nordryggen til topps. Fra skaret kan det være behov for stegjern og isøks. Dette er terreng hvor du går med skia på sekken.

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til mai.

Fra toppunktet går du ca 200 meter sør langs ryggen til det laveste punktet og finn en naturlig inngang inn i østflanken. Skavler kan hindre en slik inngang, men som regel vil du finne et parti uten store skavler. De øverste 50 høydemeterne er omtrent 40 grader, så følger et slakt parti ned til 750 moh. Fra 770 moh er det viktig å holde en svak skikjørers venstre kurs for å unngå svært bratt terreng. Sesong fra mars til mai.