Den sørøstvendte flanken ned fra toppeggen via Tindhola til Langvatnet, gir deg nesten 700 høydemeter skikjøring i 30 grader bratt terreng. En kortere tur er Nordskardfjellet, en nydelig skitopp. Korsviktinden har skikjøring også på nordsiden mot Sjunkfjorden.

Adkomst/parkering: Som for Vassviktinden og Midtiskardtinden

Opp: felles for begge toppene, fra parkeringen gå 250 meter retning nordøst og sikt deg inn mellom den gule og den røde hytta. En god åpning i skogen starter rett bak den røde hytta (merket sti på kartet, UTM 13817-77321) og leder deg enkelt opp til 260 moh og videre til hytta ved 273 vatnet. Ta hensyn til hyttefolket.