Snøen på skogsveien til Hanshaugen ligger gjerne lenge utover mai måned og i tillegg har hugst nær bekkefaret åpnet for spennende skogskjøring.

Opp: Følg skogsveien som starter 50 m sør for den gamle garasjen. Følg skogsveien tålmodig i retning sørvest til 160 moh (UTM 10469-71931). Her bryter det av en kort veistubb til høyre. Følg denne åpningen nord i retning bekkedalen. Hold deg ca 1-200 meter sør og parallelt med bekkedalen hele veien i retning Nattmålstuva, da finner du de beste åpningene i skogen og det jevneste skiterrenget. Terrenget er småkupert og på 345-355 moh treffer du på en bratt skavlkant. Over denne kanten åpner terrenget seg helt og på 400 moh brattner det gradvis til fra 22 til 26 grader opp til 500 moh. Herfra trekk 400 meter i retning nordøst (høyre) i samme høyde mot Rundfjellet til du treffer på en 28 grader bratt Ø rygg som leder opp til p751. På dager med ustabil snø bør du holde avstand til den bratte øst hellingen (heiskar venstre) og sørge for at denne er passert før du legger kursen heiskar venstre opp øst ryggen.

Ned: Samme rute som oppstigningen. På dager med skredfare bør du mellom 700-500 moh ikke komme for langt skikjører høyre i forhold til sporet du gikk opp.