Den østre eksponeringen gir den jevneste skikjøringen. Sett fra Beiardalen er det nordøstryggen som fremstår med en distinkt venstre profil mot himmelen, og det er denne som blir den normale skituren på Muoidetinden. Den bratte siden som vender mot dalen krever godt føre og gode vegvalg.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av mot Leiråmo. Etter 26,9 km ta av til venstre over brua ved Litljorda og så venstre så langt veien tar deg for føret, UTM 83459-09134. Totalt 27,6 km fra Storjord.

Fra parkeringen følger du en skogsvei retning nord ca 1 km. Her begynner skogsveien Z-svinger oppover lia. En markert åpning i skogen inviterer til skikjøring. Herfra følges Muojddejåhkå til det lille vannet på 891 moh i slakt terreng. Fra vannet følger du nordøstryggen i stadig brattere terreng mot toppen. Heiskars venstre og høyre for ryggen gir brattere terreng.