Turen opp er relativt enkel, men du må gjerne belage deg på stegjern og isøks for å komme helt til toppunktet. Midtiskardstinden er også beskrevet under området Valnesfjorden.

Gå inn Vassvikdalen til det flate området på 280 moh, UTM 09871-82679. Følg det naturlige søkket (Vassvikelva), heiskars høyre, inn til bunnen av Vassvikdalen og foten av fjellene. Følg naturlig opp heiskars høyre for den markerte klippeformasjonen på ca 500 moh. Terrenget er like under 30 grader opp til 600 moh (brattere jo nærmere klippeformasjonen). På 600 moh, skrå naturlig østover (ca 1,3 km) og følg slakere terreng under nordveggen på Midtiskardstinden mot sadelen mellom denne og p930. Fra sadelen på 850 moh drei vest (heiskars høyre) og følg 29-32 grader terreng opp til sydryggen på 1060 moh. Fra 1080 moh (UTM 10508-80514) må gjerne stegjern og isøks på, og relativt ukomplisert, men luftig, rund et hjørne på sørvestsiden opp til topps. 

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.