Fra Pausesteinen går du vest inn på Skjelåbreen til 1000 moh. Her dreier du nord (heiskars høyre) og følger naturlig inn til skaret mellom p1470 (heiskars venstre) og p1398 (Heiskars høyre). I skaret følger du sørvestryggen opp til p1470.

Ned fra toppen av p1470 kan du velge alle alternativene beskrevet under Leiråtinden fra Staupåmoen (side 240-241), eller som nedenfor.

Følger samme vei ned som opp.