Skikjøring ned Korsviktindens nydelige sørøstside er beskrevet under området Valnesfjorden.

Fra myrdraget på 180 moh drei øst og opp lia like sør for Færyøtinden (heiskars høyre). Fra 640 moh glir du sørøstlig ned til 600 moh inn i den store gryta, Fatet. Herfra fortsett mot skaret mellom Korsviktinden og p1103. Fra 850 moh ta sikte på heiskars venstre for markert klippefremspring på ca 950 moh (30 grader). Over klippefremspringet drei heiskars høyre inn like venstre for det laveste punktet i skaret. Vær oppmerksom på mulig innblåst snø i toppflanken mot skaret. Fra skaret følg sørvestryggen til topps. 

Følger samme vei ned som opp. Sesong mars-juni.