Det er mange valgmuligheter på fjellet og gode vegvalg på ustabile dager er viktig. Boken her beskriver bare noen av de utallige traseene opp og ned fra Kistrandtindan. Den sydvendte skiflanken er to kilometer bred!

Adkomst/parkering: Kjør RV 80 fra Bodø i retning Fauske. Etter 26,3 km parkerer du på busslommen ved Holmen hø side av vei, UTM 03879-67365 (opp p979) eller fortsetter videre 1,2 km til Dinesodden med stor parkering på høyre side av veien, UTM 05074-67503 (opp p970). 

Fra parkeringen, gå i nord-nordvestlig retning med sikte på kraftledningen. Når du treffer kratfledningen, drei nordøst 2-300 meter til du treffer starten på ryggformasjonen sør for Mølnelva. Følg ryggen til flata med tre bjørketrær på 480 moh. Fra flata følg jevnt 25 grader bratt terreng i retning nord mot toppen.